ยาสีฟันที่ดีทำไมต้องมีส่วนผสมของฟลูออไรด์

ยาสีฟันที่ดีทำไมต้อง...