อัตราค่าบริการ

การรักษา ราคา / Bath
ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มเล็ก 120
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มใหญ่ 400
ขูดหินปูน 600 up
อุดฟัน
อุดชั่วคราว 400-500
อุดฟันด้วยอมัลกัม ด้านละ 500up
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ 600up
รองพื้นก่อนอุด 100
Veneer
ปิดผิวหน้าฟัน (Composite Veneer) 6,000up
ปิดผิวหน้าฟัน Ceramic Veneer) 10,000 UP
Composite Inlay 5,000-6,000
Ceramic Inlay 10,000 UP
ฟอกฟันขาว
ฟอกฟันขาวด้วยเครื่องเลเซอร์ 12,000
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น 6,000
ฟอกสีฟันที่บ้าน 3,900
นํ้ายาฟอกสีฟัน 1,000
ทันตกรรมจัดฟัน
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 500
Retainer (ต่อชิ้น) 2,500
เฝือกกันสบฟัน (ต่อชิ้น) 3,000
การรักษาคลองรากฟัน
ฟันหน้า 3,000-4,500
ฟันกรามน้อย 5,000-6,000
ฟันกราม 6,500-7,000
รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2,000
ดึงประสาทฟัน 800
รากฟันเทียม 45,000-60,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ถอนฟันนํ้านม 300-350
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 350-400
ดัดเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน 800
รักษารากฟันเด็ก บางส่วน 1,000-1,500
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ 1,500 UP
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 1,500-2,000
ครอบฟันเด็ก Strip Crown 1,500-2,000
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟันหน้า 500-600
ถอนฟันกรามน้อย 600-800
ถอนฟันหลัง 800up
ผ่าฟันคุด 1,000-4,000
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) 2,000-5,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) 9,000-10,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) 12,000
เติมฟัน 500 up
เดือยฟัน 3,000-3,500
ครอบฟันพอร์ซเลน base metal 8,000
ครอบฟันพอร์ซเลน palladium 11,000
ครอบฟันพอร์ซเลน semipreci 13,000
ครอบฟันพอร์ซเลน High precious 15,000
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน 14,000
ครอบชั่วคราว 2,000
รื้อครอบฟัน ต่อซี่ 1,000
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (1-2 ซี่ติดกัน) 6,000
ศัลย์ปริทันต์
เกลารากฟัน (ต่อด้าน) 1,000
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4,000-6,000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3,000 up
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000