ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันช่วยทำให้ฟันของเราขาวขึ้น ซึ่งสามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

โดยการฟอกสีฟันนั้นต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้

ทันที การฟอกสีฟันทำอย่างไร

ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน

  1. ไปพบทันตแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยวิธีการรักษา ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาให้
  2. ทันตแพทย์จะทำการเทียบสีฟันไว้ โดยการดูเฉดสีทั้งก่อนและหลังทำ
  3. เคลียร์ช่องปากให้สะอาด ทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนและขัดฟัน หะสะอาดพร้อมฟอกสี
  4. ทันตแพทย์จะใช้น้ำยาพิเศษ ทารอบที่เหงือกและเนื้อเยื่อรอบๆปากของเรา เพื่อป้องกัน

การระคายเคืองจากการฟอกสีฟัน

  1. ทันตแพทย์จะสวมแว่นตาให้เราเพื่อป้องกันสายตาของเรา

ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

  1. เมื่อเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะทำการเป่าฟันเราให้แห้ง และทำการป้ายน้ำยาลงบนฟันของเรา
  2. ทันตแพทย์จะทำการฉายแสงเพื่อกระตุ้นการทำงานของน้ำยา ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญ

เพราะแสงจะช่วยกระตุ้นให้น้ำยาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น

  1. ทิ้งระยะไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อปล่อยให้น้ำยาทำหน้าที่ต่อไป
  2. เมื่อฟอกสีฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะทำการล้างทำความสะอาดน้ำยาฟอกสีฟัน

น้ำยาปกป้องเหงือกออกจนสะอาด และทำการเทียบสีฟันให้เราดู

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.