การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุด

การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุด

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฟันคุดเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรเตรียมตัว ดังนี้

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม
  • ควรเช็คความดันโลหิตก่อนผ่าฟันคุดเสมอ (ถ้ามีความดันโลหิตสูง หรือต่ำกว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน)
  • ไม่ควรอดนอนในวันก่อนผ่าตัด
  • อย่าอดอาหารควรจะรับประทานอาหารมาก่อนพออิ่ม
  • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะจะมีผลต่อการหยุดของเลือดและการหายของแผล
  • ควรงดสูบบุหรี่
  • และที่สำคัญแปรงฟัน และทำความสะอาดช่องปากมาก่อน
  • หากเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุควรมีคนมาเป็นเพื่อนด้วย
    5

การผ่าฟันคุดไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถทำได้ง่ายๆ ที่ โรงพยาบาลหรือ คลินิกทันตกรรม มีการฉีดยาชาเฉพาะที่ ซึ่งทำได้ทีละซี่ หรือหลายซี่ในครั้งเดียวขึ้นอยู่กับความยากง่าย และความพร้อมของผู้ที่มารับบริการ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.